Wie zijn wij

Dagelijks werkt ons dynamisch team aan de ontwikkeling en realisatie van onze bouwprojecten.

Dit team van 15 specialisten bestaat uit projectontwikkelaars, engineers en 3D BIM specialisten, kostendeskundigen, projectmanagers, kwaliteitsdeskundigen, verkoop/klantmanagement en directie. Samen met onze vaste ketenpartners willen wij voor u energiezuinige en onderhoudsarme woningen met de beste prijs-kwaliteit bouwen. Heerlijk wonen, passend bij elke levensfase, van jong en oud.

Ook voor beleggers en woningcorporaties zijn wij een interessante partner. Onze kracht ligt in het genereren van de beste invulling voor een locatie. Integraal ontwikkelen en realiseren van vastgoed wordt veel voordeliger als alle dubbelingen in het proces worden geëlimineerd. Dat is de reden waarom Vazet zowel de ontwikkeling als de realisatie verzorgt. Door op onze eigen unieke manier te werken, kunnen wij zó kostenefficiënt mogelijk uw vastgoed realiseren.

Bekijk onze bedrijfsfilm

Wat doen wij

Wij zijn goed in woningbouw voor alle generaties. Of het nu voor de koopsector of de huursector is. Wij weten wat er leeft en wat er nodig is, nu en later. Hiervoor werken wij samen met deskundigen en evalueren wij de ervaringen van onze klanten. Zo blijven wij up to date en zo spelen in op de actuele woonbehoefte.

Door onze samenwerking met partijen als Stichting Seniorenbouw en de door ons gerealiseerde projecten met levensloopbestendige woningen, mogen wij ons hierin specialist noemen.

Ook in de zorgsector wordt gewoond. Ernaast wordt ook verzorgd. Dit vraagt meer van een gebouw. Goede indelingen, een warme woonomgeving, makkelijke exploitatie en slimme flexibele oplossingen om gebruik en waarde te ondersteunen. Samen met u kunnen wij hier hoogwaardig maatwerk leveren.

Vazet in ‘Nederland Maakt Het’ een programma van RTL Z

Hoe doen wij het

Altijd samen, met u en met onze vaste partners. Dat is onze standaard. Ons proces is zo ingericht dat wij, altijd vanuit een sterke klantfocus, in één procesgang woningen voor de actuele woonbehoefte ontwikkelen, engineering en realiseren. Zo voorkomen wij dubbelingen, wordt optimaal van alle kennis gebruikgemaakt, worden faalkosten en verspilling geminimaliseerd en bereiken wij een lagere kostprijs in een kortere doorlooptijd.

Maatschappelijk ondernemen


Duurzaam
Wij ontwikkelen onze woningen volledig en integraal in 3D. Hierdoor worden faalkosten en verspilling voorkomen. Geprefabriceerd waar het kan om optimale kwaliteit en efficiënt materiaalgebruik te bereiken. Onderhoudsvrije materialen met een lange levensduur die zoveel als mogelijk geschikt voor hergebruikt zijn. En niet te vergeten, onze woningen zijn altijd geschikt voor elke levensfase.

Energie.
Een zo laag mogelijk energieverbruik als bijdrage aan het milieu en uw portemonnee. Maar ook een woning waarin u, ongeacht het weer buiten, comfortabel kunt wonen. Dit bereiken wij met een combinatie van een optimale isolatie, een slim ontwerp, gebruiksvriendelijke installaties en natuurlijke bronnen als de zon, de lucht en aard/bodemwarmte.

Natuurinclusief
Wij zien natuurinclusief bouwen als een integraal proces om mens, wonen, werken en natuur met elkaar te verbinden. In onze ontwerpen worden de woningen geïntegreerd in de omgeving. Met aandacht voor een groene en gevarieerde omgeving en voorzieningen in en bij de woningen voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Maar ook voor de opvang van regenwater.

Sociaal duurzaam

In onze ontwerpen van de openbare ruimte houden wij rekening met de mogelijkheden elkaar te ontmoeten in een aangename, veilige en groene omgeving. Dit in afstemming met kopers en gemeente. De samenstelling van huishoudens verandert net als bereidheid voorzieningen samen te delen. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld elektrische deelauto’s, een logeervoorziening of een gemeenschappelijke ruimte, maar ook om een moestuin.

Zo zorgen wij voor een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier.

Maatschappelijk
Vazet ondersteunt vanaf 2021 de Stichting BAENT. Een stichting met geweldige initiatieven van gedreven mensen die, verspreid over Afrika, hulp direct op de plaats van bestemming bezorgen. Wat wij belangrijk vinden is dat deze hulp bijdraagt aan structureel beter perspectief voor met name kinderen en jongeren.