Dagelijks werkt ons dynamisch team aan de ontwikkeling en realisatie van onze bouwprojecten.

Dit team van 11 specialisten bestaat uit projectontwikkelaars, BIM engineers, kostendeskundigen, projectmanagers, verkoop/klantmanagement en directie. Samen streven we er elke dag weer naar om het Vazet DNA uit te dragen.

Ons DNA vertelt wie we zijn. We zijn eraan te herkennen en op aan te spreken.
Dit is wat een Vazet uniek maakt.

Proactief in samenwerken.
In alles wat we doen staat positief samenwerken centraal. Hierin gaan we uitdagingen niet uit de weg en nemen we de lead.

Samen komen we verder.
Vooruitstrevend met passie. We kijken verder dan de vraag. Onze oplossingen bedenken we voor de lange termijn. Daarvoor schuwen we het niet om de discussie aan te gaan en out-of-the-box te denken.

Betrokken verantwoordelijk.
Het belang van de gebruiker staat altijd voorop. Daarvoor nemen wij verantwoordelijkheid, zetten we graag een stap extra en zijn we altijd eerlijk.

Wat doen wij

Wij zijn goed in woningbouw voor alle generaties.

Of het nu voor de koopsector of de huursector is. Wij weten wat er leeft en wat er nodig is, nu en later. Hiervoor werken wij samen met deskundigen en evalueren wij de ervaringen van onze klanten. Zo blijven wij up to date en zo spelen we in op de actuele woonbehoefte. Ook voor beleggers en woningcorporaties zijn wij een interessante partner. Onze kracht ligt in het genereren van de beste invulling voor een locatie. Integraal ontwikkelen en realiseren van vastgoed wordt veel voordeliger als alle dubbelingen in het proces worden geëlimineerd. Dat is de reden waarom Vazet zowel de ontwikkeling als de realisatie verzorgt. Door op onze eigen unieke manier te werken, kunnen wij zó kostenefficiënt mogelijk uw vastgoed realiseren.

Onze samenwerking met partijen als Stichting Seniorenbouw en, de door ons gerealiseerde projecten met levensloopbestendige woningen, mogen wij ons hierin specialist noemen.
In de zorgsector wordt zowel gewoond als gezorgd. Dit vraagt meer van een gebouw. Goede indelingen, een warme woonomgeving, makkelijke exploitatie en slimme flexibele oplossingen om gebruik en waarde te ondersteunen. Samen met u kunnen wij hier hoogwaardig maatwerk leveren.

Hoe doen wij het

Als Vazet staan we middenin de bouwwereld. Een vaak onoverzichtelijke wereld voor mensen die op zoek zijn naar woonruimte. In deze bouwwereld bieden wij een nieuwe route. Een route die is uitgestippeld en waarin alles samenkomt dat nodig is voor een nieuwe woning. Zo hoef je niet zelf de route uit te vinden, maar doorloop je langs verschillende stations het volledige proces om tot bouwen te komen. Dat is onze ‘way of working’. Een route waarin iedere belanghebbende, van grondeigenaar tot bewoner, volledig wordt ontzorgd en begeleid.

De route loopt langs de WOW AVEnue. Drie stations om bij de bouwplaats uit te komen en uiteindelijk in de meest geschikte woning.

Acquisitie & Ontwikkeling
De eerste stap in het proces is het verwerven van grondposities en het ontwikkelen van een bouwplan. De ontwikkeling van het meest optimale bouwplan speelt een centrale rol in het proces. Wij hebben een concept ontwikkeld dat altijd de blauwdruk vormt voor de beste plattegrond en faciliteiten. De architect zorgt er vervolgens voor dat het plan de perfecte uitstraling heeft op de locatie.

 

Verkoop
Nadat de ontwikkeling van het bouwplan is afgerond, starten wij de verkoop. Hiervoor werken we samen met bekende makelaars. Tijdens dit proces worden specifieke wensen geinventariseerd en uitgewerkt. Zo ontstaat een woning op maat, geoptimaliseerd voor de eindgebruiker.

 

Engineering
In de laatste fase zorgen wij ervoor dat alle optimalisaties doorgevoerd worden in de bouwtekeningen en dat het volledige bouwplan wordt afgestemd met de bouwer. Pas op het moment dat alle tekeningen en berekeningen afgerond zijn start de bouwpartner met de realisatie van de woning. Tot aan de oplevering blijven wij uw vaste aanspreekpunt.

Maatschappelijk ondernemen

Duurzaam
Wij ontwikkelen onze woningen volledig en integraal in 3D. Hierdoor worden faalkosten en verspilling voorkomen. Geprefabriceerd waar het kan om optimale kwaliteit en efficiënt materiaalgebruik te bereiken. Onderhoudsvrije materialen met een lange levensduur die zoveel als mogelijk geschikt voor hergebruikt zijn. En niet te vergeten, onze woningen zijn altijd geschikt voor elke levensfase.

Energie
Een zo laag mogelijk energieverbruik als bijdrage aan het milieu en uw portemonnee. Maar ook een woning waarin u, ongeacht het weer buiten, comfortabel kunt wonen. Dit bereiken wij met een combinatie van een optimale isolatie, een slim ontwerp, gebruiksvriendelijke installaties en natuurlijke bronnen als de zon, de lucht en aard/bodemwarmte.

Natuurinclusief
Wij zien natuurinclusief bouwen als een integraal proces om mens, wonen, werken en natuur met elkaar te verbinden. In onze ontwerpen worden de woningen geïntegreerd in de omgeving. Met aandacht voor een groene en gevarieerde omgeving en voorzieningen in en bij de woningen voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Maar ook voor de opvang van regenwater.

Sociaal duurzaam
In onze ontwerpen van de openbare ruimte houden wij rekening met de mogelijkheden elkaar te ontmoeten in een aangename, veilige en groene omgeving. Dit in afstemming met kopers en gemeente. De samenstelling van huishoudens verandert net als bereidheid voorzieningen samen te delen. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld elektrische deelauto’s, een logeervoorziening of een gemeenschappelijke ruimte, maar ook om een moestuin.

Zo zorgen wij voor een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier.

Maatschappelijk

Vazet ondersteunt vanaf 2021 de Stichting BAENT. Een stichting met geweldige initiatieven van gedreven mensen die, verspreid over Afrika, hulp direct op de plaats van bestemming bezorgen. Wat wij belangrijk vinden is dat deze hulp bijdraagt aan structureel beter perspectief voor met name kinderen en jongeren.