Ameide, 18 koop- en 18 huurappartementen ‘t Zouweveld

 Roerdomp-Ameide.jpg

Aan de rand van Ameide, grenzend aan natuurgebied de Zouweboezem, ligt de wijk ’t Zouweveld. Hier zijn de afgelopen jaren naast het zorgcomplex ‘Open Vensters’ ook de woningen type ‘Watersnip’ en ‘Rietzanger’ gerealiseerd.

Als vervolg hierop ontwikkelen Herkon en Vazet 2 appartementencomplexen, een met 18 koopappartementen en een met 18 vrije sector huurappartementen.

In een latere fase zullen een aantal grondgebonden woningen worden gerealiseerd.

< Terug naar onderhanden projecten